YORGOS MARAZIOTIS


Dialoog en dualiteit zijn twee sleutelaspecten in de praktijk van Yorgos Maraziotis. De kunstenaar, geboren in Griekenland, maar nu gevestigd in Antwerpen, werkt met schilderkunst, beeldhouwkunst en installaties om de ruimtes die we bewonen, de (geschiedenis)verhalen die we doorgeven en de esthetiek van ons leven en onze omgeving te onderzoeken. 


Mondelinge geschiedenis is de afgelopen jaren een cruciaal onderdeel van zijn onderzoek geweest. Door de act van het wandelen creëert hij een organische situatie die spontane, ongeleide, maar zinvolle uitwisselingen mogelijk maakt. In een recent onderzoeksproject nodigde hij huidige en voormalige industriële arbeiders in Patras, de op twee na grootste stad van Griekenland, uit om hun herinneringen, ervaringen en meningen te delen, al wandelend met hem. Dit proces resulteerde in drie voorstellen voor sculpturen in de openbare ruimte.


De kunstenaar gebruikt af en toe – en voorzichtig – de term ‘democratisch’ om zijn werk te omschrijven; een geladen woord, maar ook een verwijzing naar zowel de oorsprong van de kunstenaar als de geboorte van onze huidige westerse samenleving. Democratie – letterlijk ‘de macht van het volk’ – komt in haar hedendaagse gebruik niet meer in de buurt van haar oorspronkelijke concept. Door zijn werk in te zetten als een middel om te luisteren, naar mensen die maar al te vaak over het hoofd worden gezien door de geschiedenis, en vooral naar verschillende kanten van een verhaal of een concept, geeft hij toegang tot een bepaald soort democratie.


In het werk van Maraziotis bestaat een natuurlijke spanning tussen het private en het publieke, tussen het esthetische en het politieke. Met zijn schilderijen, sculpturen en installaties, maar ook tussen de werken onderling, zoekt hij een zekere ambiguïteit op. Wat hem interesseert, zijn thema's, onderwerpen en vormen die tegelijkertijd mooi en lelijk, comfortabel en twijfelachtig kunnen zijn. Met dialoog als artistiek proces en door verschillende perspectieven binnen zijn werk tegenover elkaar te stellen, opent hij ook een conversatie met de kijker. Met zijn werk hoopt hij een verrassend inzicht, een vraag of een realisatie te genereren waarvan we niet wisten dat deze toegankelijk was.


Tamara Beheydt

ENG — NL